MENU

REZERVACE on-line

Zajistěte si rychle rezervace, zjistěte obsazenost pokojů!

 

Při vytváření rezervace uvádějte prosím do poznámky požadavek na polopenzi, nebo jestli budete mít pejska, či jiné přání. Okamžitě po rezervaci vám přijde potvrzení o příjmutí AUTOMATICKÝM systémem. Dále vám rezervaci OSOBNĚ překontroluji a do 24 hod. vám bude závazně potvrzena či zamítnuta – v některé termíny se není možné ubytovat. Teprve po ÚPLNÉM potvrzení se projeví rezervace v naší tabulce ubytování.

Abychom zjednodušili život nám i vám tak vzhledem k ochraně osobních údajů GDPR neuvádějte v rezervačním systému žádné osobní údaje navíc. U tuzemských hostů nám postačí pouze jméno, příjmení a kontaktní telefon nebo mail. Více se dozvíte v textu níže.

Cena za ubytování a služby bude vždy počítána podle našeho aktuálního ceníku na našich stránkách.

Pro přechod na náš systém klikněte na:

REZERVACE on-line

Pokud si nevíte rady, nebo by jste chtěli rezervovat více pokojů či skupinu, tak mi napište na:

hotel@lucky-vrch.cz

nebo jsem k dispozici na telefonu: ing. Milič Sypták 602 533 789

Vytvořením rezervace souhlasíte s dodržováním ubytovacího řádu.


GDPR – Směrnice ubytovacího zařízení Lucký vrch o zpracovávání osobních údajů hostů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Jiří Sypták, Telecí 189, Telecí 56994, ičo: 63378540, dič: přiděleno, ale neuvedeno na základě zákona o ochraně osobních údajů protože obsahuje rodné číslo.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:

email jirka@lucky-vrch.cz, tel. + 420 771 774 007.

Zpracovatelé dat:

Rezervační systém ONORE www.onore.cz – Jan Hendrych

se sídlem Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou 591 01

IČ 10114602

Jiří Sypták

se sídlem Telecí 189, Telecí 56994

IČ 63378540

Tabulka zpracování osobních údajů

Vysvětlení k tabulce a zpracování

Sami vidíte že se snažíme omezit potřebné osobní údaje na minimum, neposílejte nám tedy žádné osobní údaje navíc. U tuzemských hostů nám postačí pouze jméno, příjmení a kontaktní telefon nebo mail.

Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, článcích 6 a 9.

Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

Uložení dat, tedy vaše osobní údaje v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Listinné podoby dokumentů, jež obsahují vaše osobní údaje a data vyplývající z uvedené tabulky jsou chráněny uložením do místnosti archivu listin, kde vstupní dveře jsou jištěny uzamykatelným zámkem, nebo uložením do trezoru.

Zákonem povinné údaje

V souvislosti s Obecným nařízení o ochraně osobních údajů a povinnostmi stanovenými zákonem – Zákon o pobytu cizinců na území ČR č. 326/1999 Sb., v platném znění, jsou povinnými údaji pro využití ubytovacích služeb zařízení Lucký vrch:

– Jméno- Příjmení- Datum narození- Adresa- Doba ubytování- Číslo a typ dokladu, případné vízum- Účel pobytu

Zákon o místních poplatcích č. 565/1990 S., v platném znění a z toho vyplývající povinnost evidence těchto údajů i u tuzemských hostů se zařízení Lucký vrch netýká, neboť obec Telecí tyto poplatky nevybírá.

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Na recepci bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:

zašlete ji e-mailem na adresu jirka@lucky-vrch.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.
Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky ID: 2tkg6gh

Uveďte do ní:

Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.